•  

Narzędzia bazodanowe

Eksport do bazy danych

W Exportizer Pro and Exportizer Enterprise można eksportować dane nie tylko do wielu formatów plików, ale również do dowolnej relacyjnej bazy danych, na przykład, eksport Access - SQL Server, Interbase - Oracle, CSV - PostgreSQL oraz inne kombinacje baz danych.

Eksport do bazy danych (PostgreSQL)

Eksport kilku tabel do jednego pliku

W ciągu zaledwie kilku kliknięć można łatwo eksportować wybrane tabeli do jednego pliku docelowego (w Exportizer Enterprise). Eksport wybranych tabel po jednej tabeli dla każdego pliku jest również możliwy.

Eksport kilku tabel do jednego pliku

Mapowanie pól

Przed eksportem danych możesz określić mapowania pól źródło-cel. Tutaj do pól bazy danych możesz dodać oraz pola obliczone.

Przy eksporcie wielu tabel możesz określić mapowania tabel. [Enterprise]

Mapowanie pól przy eksporcie z Access do PostgreSQL

Eksportowanie obrazów i danych BLOB

Program może automatycznie wykryć najbardziej znanych typów obrazów (JPG, PNG, GIF, BMP, ICO) w polach BLOB bazy danych źródłowej i eksportować je na przykład do formatu HTML, RTF lub Excel. Potrafi także konwertować formaty obrazów w locie. [Pro, Enterprise]

Dane z pól BLOB, CLOB oraz innych mogą być eksportowane do pojedynczych plików. [Pro, Enterprise]

do HTML: Eksportowanie obrazów bazy danych do HTML
do RTF: Eksportowanie obrazów bazy danych do RTF

Eksport do HTML za pomocą szablonu

Korzystanie z szablonu HTML pozwala na wytwarzanie bardzo konfigurowalnego pliku wyjściowego. Powstały plik HTML może być stosowany bezpośrednio bez dalszej edycji. [Enterprise]

Eksport danych do HTML za pomocą szablonu

Dialog eksportu

Dialog exportu pozwala wybrać format wyjściowy i określić wiele opcji eksportowych, wspólnych lub specyficznych dla wybranego formatu docelowego.

Dialog eksportu i główne okno

Wybór źródła danych

W oknie dialogowym wybierania źródła danych, wybierasz silnik bazy danych, które chcesz użyć do otwarcia źródła danych oraz źródło danych takie jak plik, folder, źródło ODBC lub ciąg połączenia ADO.

Wybór źródła danych

Edytor SQL

Exportizer Pro and Exportizer Enterprise pozwalają na pisanie własnych zapytań SQL. Wyniki zapytań SQL mogą być eksportowane, jak to się robi dla tabel z listy tabel. Edytor SQL daje wszystko, czego potrzebujesz, aby wygodnie pisać zapytania: podświetlanie składni SQL, funkcjonalność UNDO, ładowanie i zapisywanie plików, wsparcie parametrów SQL, przechowywanie historii wykonanych zapytań itp.

Edytor SQL

Menu eksportu

Menu eksport daje możliwość wyboru, co eksportować: aktualną tabelę lub wynik zapytania SQL, kilku wybranych tabel lub nawet wszystkich tabel bazy danych na raz. Można również kopiować dane z otwartego źródła danych do schowka.

Menu eksportu

Menu Narzędzia

W Menu Narzędzia jest zestaw funkcji do pracy z danymi: umieszczanie zakładek, kopiowanie danych, wklejanie danych tabelarycznych ze schowka (na przykład, skopiowane z programu Excel), wydruk danych itp.

Menu Narzedzia

Tworzenie linii poleceń

Eksportowanie danych może być wykonywane za pomocą linii poleceń. W trybie linii poleceń, możliwe jest wykorzystanie wszystkich opcji, które są dostępne w GUI. Dużą zaletą jest to, że linia poleceń może być generowana automatycznie za pomocą GUI.

Tworzenie linii poleceń dla eksportu danych