•  
Narzędzia bazodanowe

Ogólne informacje

Główna funkcjonalność i obsługiwane typy danych

Exportizer to bezpłatne narzędzie eksportu. Służy do eksportowania, copiowania, wydruku oraz przeglądania baz danych.

Obsługiwane typy danych źródłowych: DB (Paradox), DBF (dBase, FoxPro), TXT, CSV, ASC.

Obsługiwane formaty plików docelowych: DBF, tekst, CSV, XLS, RTF, XML, HTML, PDF, SLK, DOC oraz skrypt SQL.

Linia poleceń

Zaawansowane użytkownicy mogą wykonywać komendy eksportu przy użyciu linii poleceń. Linia poleceń może byc zgenerowana bezpośrednio z GUI.

Wiele opcji eksportowania

Wiele opcji eksportu zapewniają pełną kontrolę nad wyjściem. Istnieje możliwość określić mapowania pól źródło-cel.

Manipulacja danymi

Za pomocą tego oprogramowania możesz wyświetlać, modyfikować, filtrować, kopiować oraz wykonywać inne operacje w otwartych tabelach baz danych.

Porównanie Exportizer i Exportizer Pro

Cecha Wsparcie w wersji Pro Wsparcie w wersji standardowej
(Exportizer Pro) (Exportizer)
Otwieranie tabel baz danych opartych na plikach (.db, .dbf, .txt, .csv, .xml) yes yes
Otwieranie wielotabelowych plików baz danych, takich jak XLS, XLSX, DBC, MDB, ACCDB, HTML, GDB, IB, FDB, UDL, a także wielotabelowych baz danych, takich jak źródła ODBC, Oracle, SQL Server, MySQL itp. yes
Przeglądanie danych yes yes
Edycja danych yes yes
Eksport do pliku tekstowego (z separatorami pól lub polami o stałej długości) yes yes
Eksport do pliku CSV yes yes
Eksport do HTML yes yes
Eksport do pliku XLS yes yes
Eksport do XML yes yes
Eksport do pliku RTF yes yes
Eksport do PDF yes yes
Eksport do pliku SYLK yes yes
Eksport do DBF III, IV, V yes yes
Eksport do Excel (OLE) yes yes
Eksport do Word (OLE) yes yes
Eksport do SQL yes yes
Eksport do Excel (XLSX) yes
Eksport do Excel (oparty na XML-u) yes
Eksport do relacyjnej bazy danych dowolnego obsługiwanego typu, na przykład, ODBC, Oracle, SQL Server, PostgreSQL itp. yes
Eksport danych ze wszystkich (lub wybranych) plików, które znajdują się w jednym folderze, lub wszystkich (lub wybranych) tabel z wielotabelowego źródła danych, na raz (przez interfejs lub linię poleceń) yes
Korzystanie z dodatkowych trybów eksportu, takich jak Append, Empty+Insert, Update, Append+Update oraz Delete yes
Korzystanie z pliku szablonu podczas eksportowania do formatu HTML yes
Użycie dynamicznie obliczanych wyrażeń podczas eksportowania do pliku tekstowego yes
Otwarcie i eksportowanie baz danych przez linię poleceń yes yes
Użycie dodatkowych opcji linii poleceń, takich jak /Silent, /LogFile, /CloseOnError itd. yes
Kopiowanie danych do schowku yes yes
Wydruk danych yes yes
Budowanie zapytań SQL yes
Rozszerzone siatki baz danych, które pozwalają na przeglądanie i manipulowanie danymi w najbardziej wygodny sposób, włącznie z sortowaniem po kliknięciu nagłówka kolumny, zmianą wysokości wiersz i szerokośc kolumn, korzystaniem z trybu pojedynczego rekordu itd. yes yes
Filtrowanie danych yes yes
Eksportowanie obrazów z pól BLOB yes
Korzystanie z rozszerzonego rejestrowania eksportu yes

Szczegóły bieżącej wersji

Wersja 7.0.1
Data aktualizacji 16.09.2018
System operacyjny Windows XP/Vista/7/8/10
Język Angielski, Niemiecki, Francuski, Polski, Słoweński, Ukraiński
Rodzaj licencji Freeware (darmowy)
Cena -
Wymagania ADO 2.1+ or BDE 5.0+