•  

Narzędzia bazodanowe

Ogólne informacje

Główna funkcjonalność i obsługiwane typy danych

Exportizer to narzędzie do eksportu danych. Służy on do eksportowania, copiowania, wydruku oraz przeglądania i edytowania baz danych.

Then produkt jest jest dostępny w trzech edycjach (Exportizer, Exportizer Pro, Exportizer Enterprise), każda z nich ma swój własny zestaw funkcjonalności.

Obsługiwane typy danych źródłowych:

 • pliki baz danych Paradox (.db), dBase (.dbf), FoxPro (.dbf), text, CSV lub XML
 • źródła ODBC [Pro, Enterprise]
 • pliki MS Excel (.xls, .xlsx, .xlsmb, .xlsm), HTML (.html, .htm) [Pro, Enterprise]
 • pliki wielotabelowych baz danych Visual FoxPro (.dbc), MS Access (.mdb, .accdb), Interbase (.gdb, .ib), Firebird (.fdb), SQLite [Enterprise]
 • bazy danych określone przez łańcuch połączenia ADO [Pro, Enterprise]
 • bazy Oracle, SQL Server, Postgresql, DB2, Informix, Advantage Database Server, SQL Anywhere, MySQL [Enterprise]

Obsługiwane typy danych docelowych:

 • pliki w formacie tekstowym, CSV, XLS, RTF, XML, HTML, DBF, PDF, SLK, DOC, skrypt SQL
 • pliki w XLSX, JSON [Pro, Enterprise]
 • źródła ODBC [Pro, Enterprise]
 • relacyjne bazy danych dowolnego obsługiwanego źródłowego typu (patrz wyżej) [Enterprise]
 • pliki dowolnego typu z pól BLOB i CLOB (patrz poniżej) [Enterprise]

Na przykład, w Exportizer, możliwy jest eksport dbf do txt, csv do dbf, Paradox do xls, oraz kilka innych konwersji danych. A Exportizer Pro i Exportizer Enterprise poza tym pozwalają na eksportowanie DB2 do xlsx, SQLite do dBase, Access do HTML, Excel do Access, migrację Interbase do SQL Server, FDB do Excel, Oracle do PostgreSQL, i wielu więcej.

Exportizer prezentuje dane w rozszerzonych siatkiach baz danych, które pozwalają na przeglądanie i manipulowanie danymi w najbardziej wygodny sposób, włącznie z sortowaniem po kliknięciu nagłówka kolumny, zmianą wysokości wiersz i szerokośc kolumn, korzystaniem z trybu pojedynczego rekordu itd.

Eksportowanie wielu tabel lub plików

W Exportizer Enterprise możliwe jest eksportowanie wszystkich lub wybranych tabel z bazy danych na raz.

Eksportowanie wielu tabel

Domyślnie każda tabela jest eksportowana do jednej tabeli docelowej lub pliku docelowego.

Eksportowanie wielu tabel do jednego celu

Dla niektórych formatów docelowych (na przykład HTML, XLSX lub dowolna relacyjna baza danych), możliwe jest eksportowanie kilku tabel do jednej tabeli lub pliku. [Enterprise]

Eksportowanie obrazów

Eksportowanie obrazów

Oprogramowanie może automatycznie wykrywać najbardziej znanych typów obrazów (JPEG, PNG, GIF, BMP, oraz ICO) w polach BLOB i eksportować je, na przykład, do formatu HTML lub Excel. [Pro, Enterprise]

Eksportowanie danych BLOB

Ogólnie, wszelkie dane BLOB i CLOB można wyeksportować do pojedynczych plików (binarnych lub tekstowych). W przypadku obrazów istnieje możliwość zmienić format, na przykład przekonwertować bitmapy z pól BLOB do plików .png. [Pro, Enterprise]

Korzystanie z pól obliczeniowych

Eksportowanie obliczonych pól

Istnieje możliwość określić mapowania pól źródło-cel. for export session. W części źródłowej tego mapowania możesz użyć pól fizycznych z źródłowej bazy danych lub własnych pól obliczeniowych (tj. dynamicznie obliczane wyrażenia). [Pro, Enterprise]

Linia poleceń

Zaawansowane użytkownicy mogą wykonywać komendy eksportu przy użyciu linii poleceń. Linia poleceń może byc zgenerowana bezpośrednio z GUI. Ona może zawierać zmienne środowiska.

Szczegóły bieżącej wersji

Wersja 8.0.6
Data aktualizacji 04.08.2019
System operacyjny Windows XP/Vista/7/8/10
Język Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Słoweński
Wymagania -