•  

 

Narzędzia bazodanowe

7.0.1 (16.09.2018)

 • Drobne zmiany.
 • Drobne poprawki dla trybu wiersza poleceń.

7.0.0 (05.09.2018)

 • Kazda nowo otwarta baza danych moze zostac zarejestrowana za pomoca przyjaznej nazwy podanej przez uzytkownika.
 • Przeprojektowane okno historii bazy danych, które teraz umozliwia edycje wlasciwosci zarejestrowanych baz danych.
 • Kazda kontrolka z lista bazy danych pokazuje teraz szybkie podpowiedzi z najwazniejszymi wlasciwosciami bazy danych.
 • Nowe opcje linii poleceń: /FieldMappingsOverride, /FieldMappingsOverrideFile, /FieldSourceToTargetSchema.
 • Ulepszone okno odkrycia baz danych.
 • Możliwość tworzenia schematu dla tabel tekstowych o polach o stałej długości.

 

6.3.2 (26.08.2018)

 • Drobne zmiany.

6.3.1 (09.08.2018)

 • Wiele drobnych ulepszeń i poprawek w interfejsie i procedurach eksportu.

6.3.0 (29.06.2018)

 • Drobne zmiany i poprawki.

6.2.9 (20.05.2018)

 • Drobne zmiany i poprawki.
 • Wygodniejsze powiadomienia o aktualizacjach programu.

6.2.8 (30.04.2018)

 • Ulepszenia interfejsu.
 • Drobne zmiany.

6.2.7 (17.04.2018)

 • Drobne zmiany.

6.2.6 (20.03.2018)

 • Ulepszenia eksportu do HTML.
 • Drobne zmiany.

6.2.5 (18.02.2018)

 • Drobne zmiany.

6.2.4 (11.02.2018)

 • Nowa opcja eksportu: Obetnij spacje końcowe.
 • Nowa opcja środowiska: Obetnij spacje końcowe.
 • Nowa opcja linii poleceń: /TrimTrailingSpaces.

6.2.3 (04.02.2018)

 • Drobne poprawki interfejsu.
 • Drobne poprawki eksportu do plików tekstowych.

6.2.2 (01.02.2018)

 • Drobne poprawki interfejsu.

6.2.1 (31.01.2018)

 • Drobne zmiany.

6.2.0 (29.01.2018)

 • Ulepszenia dialogu eksportu.
 • Drobne poprawki.

6.1.9 (03.01.2018)

 • Automatyczne sprawdzanie nowej wersji.
 • Drobne zmiany.

6.1.8 (07.12.2017)

 • Drobne zmiany i poprawki.

6.1.7 (01.11.2017)

 • Tworzenie schematów dla plików tekstowych i CSV w kodowaniu Unicode.
 • Używanie różnych kodowań podczas eksportowania do plików tekstowych i CSV.

6.1.6 (16.10.2017)

 • Ulepszenia interfejsu.
 • Drobne poprawki.

6.1.5 (01.08.2017)

 • Drobne zmiany.

6.1.4 (24.07.2017)

 • Drobne poprawki.

6.1.3 (11.07.2017)

 • Drobne zmiany.

6.1.2 (29.06.2017)

 • Drobne zmiany.

6.1.1 (31.05.2017)

 • Ulepszenia mapowania typów pól przy eksporcie do formatu Skypt SQL.
 • Rozszerzony format pliku mapowania pól.
 • W oknie eksportowania w sekcji mapowania pól dodano narzędzia aby zmienić wielkość liter w nazwach docelowych.

6.1.0 (23.05.2017)

 • Ulepszenia w procedurach eksportu.
 • Ulepszenia w siatkach danych.
 • Nowa opcjia środowiska: Show Memo (long text) data.

6.0.9 (15.05.2017)

 • Ulepszenia w procedurach eksportu.
 • Ulepszenia i drobne poprawki interfejsu.

6.0.8 (06.03.2017)

 • Przy eksportowaniu do skryptu SQL dla baz danych PostgreSQL można wybrać polecenie COPY zamiast INSERT.
 • Możliwość użycia podziałów wierszy w stylu Mac dla tekstowych formatów eksportu.
 • Ulepszenia interfejsu.
 • Drobne zmiany.

6.0.7 (28.12.2016)

 • Ulepszenia eksportu do skryptu SQL.
 • Drobne zmiany.

6.0.6 (12.12.2016)

 • Ulepszenia interfejsu.
 • Drobne poprawki.

6.0.5 (31.10.2016)

 • Ulepszenia interfejsu.

6.0.4 (12.09.2016)

 • Prędkość eksportu wzrosła prawie dwa razy dla większości formatów eksportu.
 • Drobne poprawki w silniku obliczenia wyrażeń.

6.0.3 (04.07.2016)

 • Drobne zmiany w eksporcie do skryptu SQL dla SQL Server.
 • Poprawki w eksporcie do PDF.

6.0.2 (06.06.2016)

 • Ulepszenia w siatkach danych.

6.0.1 (11.04.2016)

 • Drobne zmiany w eksporcie do PostgreSQL.
 • Drobne poprawki.

6.0.0 (28.03.2016)

 • Nowe formaty eksport: PDF, SYLK, Excel (OLE), Word (OLE).
 • Możliwość pracy tylko z preferowanymi formatami eksportu.
 • Automatyczne sprawdzanie nowych wersji programu.
 • Ulepszenia w siatkach danych.

 

5.6.4 (3/8/2016)

 • Slowenian GUI added.
 • Minor changes.

5.6.3 (2/27/2016)

 • Minor bug fixes in exporting to SQL Script export format.
 • Minor changes in data grid.

5.6.2 (2/22/2016)

 • Minor improvements in data grid.
 • New Encoding option for SQL Script export format.
 • Minor changes.

5.6.1 (1/14/2016)

 • Minor improvements in GUI.

5.6.0 (12/14/2015)

 • Minor bug fixes in export routines.

5.5.9 (11/16/2015)

 • Improvements in GUI.

5.5.8 (10/12/2015)

 • Minor improvements in GUI.

5.5.7 (9/21/2015)

 • Minor changes.

5.5.6 (8/31/2015)

 • Minor changes in exporting to HTML and RTF.
 • New expression engine functions.

5.5.5 (7/13/2015)

 • Minor changes in exporting to HTML and Excel (XML based).

5.5.4 (5/18/2015)

 • Minor export bugs fixed.

5.5.3 (5/4/2015)

 • Minor changes.

5.5.2 (4/20/2015)

 • Minor changes.

5.5.1 (4/6/2015)

 • Redesigned Export dialog.

5.5.0 (3/23/2015)

 • Minor changes.

5.4.9 (2/2/2015)

 • Minor changes in exporting to SQL Script.

5.4.8 (1/14/2015)

 • Improvement of copy/paste functionality in database grid:
  - Now, pasting cells from clipboard can be done in Update+Insert mode, i.e. updating existing cells and inserting new cells if cell range in clipboard beyonds last record in target table.
  - Minor display errors fixed.

5.4.7 (12/22/2014)

 • Ability select an arbitrary range of cells in database grid by mouse and then copy them to clipboard using Ctrl+C combination.
 • Ability to copy graphic data directly from database grid using Ctrl+C combination.
 • Minor changes in export GUI.

5.4.6 (12/8/2014)

 • Minor changes in Export dialog.

5.4.5 (11/24/2014)

 • Minor bugfixes for SQL Script target format.
 • Minor changes.

5.4.4 (10/20/2014)

 • New export options for SQL Script target format: ability to produce not only INSERT statements, but also UPDATE, MERGE, and DELETE ones.
 • New command line parameters for export to SQL Script: /SQLStatementType and /KeyFields.
 • Minor changes.

5.4.3 (9/29/2014)

 • Minor changes and bugfixes.

5.4.2 (9/8/2014)

 • Improvements in Field Mappings section of Export dialog.
 • Minor changes in export procedures.

5.4.1 (6/25/2014)

 • Several bugs fixed.

5.4.0 (6/18/2014)

 • Minor changes.

5.39 (5/21/2014)

 • Minor changes.

5.38 (5/6/2014)

 • Improvements in creating schemas for text tables.
 • Minor changes in GUI dialogs.

5.37 (3/25/2014)

 • Ability to specify table mappings for multi-table exporting from GUI.
 • Minor changes.

5.36 (2/5/2014)

 • Ability to execute action files from GUI.
 • New export option for SQL Script format: Commit interval.
 • Improvements in exporting to Database format.
 • Minor changes.

5.35 (1/8/2014)

 • Improvements in exporting to SQL Script and Database formats.
 • Minor changes.

5.34 (11/27/2013)

 • Minor changes.

5.33 (10/29/2013)

 • Minor changes.

5.32 (8/26/2013)

 • Polski GUI added.
 • Minor changes.

5.31 (7/17/2013)

 • Minor changes.

5.3 (3/11/2013)

 • New help topics about opening different types of databases.
 • Minor changes.

5.29 (2/18/2013)

 • Minor changes and bug fixes.

5.28 (2/11/2013)

 • Minor changes.

5.27 (1/21/2013)

 • Storing the list of the most recently used export targets and field mappings files.
 • Minor changes and bug fixes.

5.26 (1/14/2013)

 • New HTML export option (for GUI): Target image format.
 • New command line parameter: /TargetImageFormat.
 • Minor changes.

5.25 (12/27/2012)

 • Minor changes in GUI.

5.24 (12/17/2012)

 • Minor changes.

5.23 (12/3/2012)

 • Minor changes in GUI.

5.22 (11/19/2012)

 • New export option: maximum number of records. It is available for exporting either from GUI or from a command line.
 • Minor GUI improvements.
 • A bug fixed in exporting to HTML when using Alternate Row Color option.

5.21 (11/5/2012)

 • Minor changes.

5.2 (10/8/2012)

 • Minor changes.

5.19 (8/8/2012)

 • Minor changes.

5.18 (7/1/2012)

 • Improvements in data source selection dialog.
 • Minor changes in opening text files using ADO.

5.17 (6/4/2012)

 • Improvements in data source selection dialog.
 • Minor changes in command line builder.

5.16 (4/24/2012)

 • New export option: ability to add DDL statement (CREATE TABLE...) into the output script before insert statements for SQL Script target format.
 • Minor bug fixes in command line builder.

5.15 (3/27/2012)

 • Improved export to SQL Script for MySQL targets.

5.14 (3/14/2012)

 • Ability to use parameters file when launching the program from the command line. You write the command line parameters to a parameters file instead of writing them to the command line, and then use /ParamsFile command line parameter. Such a shorter command line is easier to operate and allows you to hide database passwords and other data you do not want to show in the command line.
 • Minor changes in field mapping routines.

5.13 (2/20/2012)

 • Changes in export to HTML: FONT tag (obsolete in HTML 4) has been replaced by CSS styles.

5.12 (1/31/2012)

 • Minor changes.

5.11 (1/24/2012)

 • Minor interface changes.

5.1 (12/12/2011)

 • Autoadjusting table column's width to its content by double-clicking the right edge of its header (like it is done in Excel).

5.09 (11/29/2011)

 • Improved single record mode for database grid.

5.08 (11/22/2011)

 • Minor changes.

5.07 (11/21/2011)

 • Single record view for database grid. This gives you another way of data browsing. Also, this gives you ability to copy or print selected record as a set of rows in "field name: field value" format.

5.06 (11/14/2011)

 • New possibilities when pasting data from clipboard to open table (Tools | Paste Cells from Clipboard menu). You can do this almost as you do in Excel. Before, you was able to update existing data in one column only. From now, you can paste more than one column, and not only for updating records, but also for inserting records into an empty table.

5.05 (10/24/2011)

 • Printing images.
 • Indirect exporting to PDF using 3d-party PDF printer driver.
 • Ability to change printer and printer settings before printing.

5.04 (10/17/2011)

 • Full search in database table.
 • A lot of minor useful interface improvements.

5.03 (10/10/2011)

 • Creating schemas for text and CSV tables.
 • Improvements in GUI.

5.02 (9/8/2011)

 • New export options.
 • Minor changes in GUI.

5.01 (8/15/2011)

 • New export option: Alternate row color (for HTML and RTF formats).
 • New print option: Alternate row color.
 • Minor changes and bug fixes.

5.0 (8/1/2011)

 • Capability to export to HTML and XML documents in Unicode (UTF-8, UTF-16).
 • Capability to export data to dBase V.
 • Database history.
 • Capability to specify field mappings when exporting.
 • Minor changes.