•  

Narzędzia bazodanowe

8.0.6 (04.08.2019)

 • Drobne poprawki interfejsu mapowania pól dla eksportu.
 • Lepsze budowanie mapowań typów pól przy eksporcie z bazy danych do bazy danych.

8.0.5 (23.07.2019)

 • Drobne zmiany i poprawki interfejsu.
 • Drobne zmiany dla trybu wiersza poleceń.

8.0.4 (16.06.2019)

 • Drobne zmiany interfejsu.
 • Bardziej elastyczne otwarcia tabel w trybie okna danych na żywo, który pozwala eksportować ogromne tabele bez przepełnienia pamięci. Kliknij prawym przyciskiem myszy potrzebną tabelę i wybierz Otwórz w trybie okna danych na żywo. Odpowiednia opcja środowiska została usunięta. [Edycja Enterprise]
 • Poprawki w interfejsie wydruku danych.

8.0.3 (06.02.2019)

 • Poprawki odkrycia plików baz danych z Windows Explorer.

8.0.2 (26.05.2019)

 • Poprawki eksportu do formatu Skrypt SQL.
 • Drobne zmiany.

8.0.1 (19.05.2019)

 • Szybsze przetwarzanie pól obliczeniowych. [Edycje Pro i Enterprise]
 • Nowa funkcja dla wyrażeń dynamicznych: Parse. Oblicza dowolne wyrażenie przekazane do funkcji, w tym wyrażenia przechowywane w polach bazy danych lub plikach zewnętrznych. [Edycje Pro i Enterprise]
 • Drobne poprawki. [Edycje Pro i Enterprise]
 • Drobne zmiany.

8.0.0 (09.05.2019)

 • Drobne poprawki w interfejsie eksportu.
 • Ulepszenia interfejsu odkrycia baz danych.
 • Poprawki eksportu do baz danych Oracle. [Edycje Pro i Enterprise]
 • Nowa opcja eksportu do migracji danych do relacyjnych baz danych w trybie wsadowym. Zwiększa to znacznie prędkość eksportu. [Edycja Enterprise]
 • Nowa opcja linii poleceń dla wsadowego eksportu danych: /UseBatchMode. [Edycja Enterprise]

 

7.1.2 (27.02.2019)

 • Ulepszenia w siatce danych.

7.1.1 (17.02.2019)

 • Drobne zmiany.

7.1.0 (07.02.2019)

 • Nowa opcja linii poleceń do tworzenia pojemniku docelowego (folderu lub bazy danych): /CreateTargetContainer.
 • 64-bitowa wersja jest dostępna.
 • Naprawiono eksportowanie wielu tabel z wiersza poleceń. [Pro]
 • Poprawki dialogu eksportu.

7.0.9 (20.01.2019)

 • Naprawiono niektóre problemy z połączeniem dla baz danych SQL Anywhere, DB2, Advantage. [Pro]
 • Ulepszenia interfejsu mapowania pól dla eksportu.
 • Drobne zmiany.

7.0.8 (01.01.2019)

 • Nowa opcja dla ograniczenia wykorzystania pamięci dla dużych zestawów danych źródłowych. [Pro]
 • Drobne zmiany.

7.0.7 (12.20.2018)

 • Ulepszenia eksportu danych do formatów HTML i Tekst/CSV.
 • Nowa opcja eksportu do formatu Text/CSV: Znak cytowania.
 • Nowa opcja linii poleceń: /QuoteChar.
 • Drobne zmiany i poprawki.

7.0.6 (04.12.2018)

 • Używanie zmiennych środowiskowych podczas uruchamiania programu z wiersza poleceń.
 • Bardziej poprawne otwieranie tabel w bazach SQL Server. [Pro]
 • Pokazywanie różnych ikon dla widoków i tabel zewnętrznych w liście tabel.

7.0.5 (13.11.2018)

 • Ulepszenia interfejsu konfiguracji mapowań pól i tabel.

7.0.4 (06.11.2018)

 • Eksportowanie danych pól BLOB do pojedynczych plików.
 • Drobne zmiany interfejsu.
 • Drobne poprawki eksportu do plików tekstowych i Excel (XLSX). [Pro]

7.0.3 (28.10.2018)

 • Drobne zmiany i poprawki.

7.0.2 (07.10.2018)

 • Ulepszenia interfejsu podczas pracy z bazami danych MySQL, PostgreSQL, SQLite i SQL Server. [Pro]
 • Drobne zmiany.

7.0.1 (16.09.2018)

 • Możliwość pisania komentarzy w kwerendach SQL w bazach Access (mdb), otwieranych przez wbudowany silnik baz danych. [Pro]
 • Drobne zmiany.
 • Drobne poprawki dla trybu wiersza poleceń.

7.0.0 (05.09.2018)

 • Nowy silnik baz danych, który pozwala otwierać bazy danych takie jak PostgreSQL, Oracle, SQL Server i wiele innych bez instalowania sterowników innych firm. [Pro]
 • Kazda nowo otwarta baza danych moze zostac zarejestrowana za pomoca przyjaznej nazwy podanej przez uzytkownika.
 • Przeprojektowane okno historii bazy danych, które teraz umozliwia edycje wlasciwosci zarejestrowanych baz danych.
 • Kazda kontrolka z lista bazy danych pokazuje teraz szybkie podpowiedzi z najwazniejszymi wlasciwosciami bazy danych.
 • Nowe opcje linii poleceń: /FieldMappingsOverride, /FieldMappingsOverrideFile, /FieldSourceToTargetSchema.
 • Ulepszone okno odkrycia baz danych.
 • Ulepszona ochrona hasel baz danych.
 • Możliwość tworzenia schematu dla tabel tekstowych o polach o stałej długości.

 

6.3.2 (26.08.2018)

 • Drobne zmiany.

6.3.1 (09.08.2018)

 • Wiele drobnych ulepszeń i poprawek w interfejsie i procedurach eksportu.

6.3.0 (29.06.2018)

 • Drobne zmiany i poprawki.

6.2.9 (20.05.2018)

 • Drobne zmiany i poprawki.
 • Wygodniejsze powiadomienia o aktualizacjach programu.

6.2.8 (30.04.2018)

 • Ulepszenia interfejsu.
 • Drobne zmiany.

6.2.7 (17.04.2018)

 • Drobne zmiany.

6.2.6 (20.03.2018)

 • Ulepszenia eksportu do HTML.
 • Nowe opcje eksportu: szczegółowe dzienniki i obsługa błędów. [Pro]
 • Drobne zmiany.

6.2.5 (18.02.2018)

 • Funkcje dataset_field_val, dataset_field_is_null, dataset_nvl mogą teraz przyjmować indeks pola zamiast nazwy pola jako drugi parametr. Zobacz więcej szczegółów w dokumentacji. [Pro]

6.2.4 (11.02.2018)

 • Nowa opcja eksportu: Obetnij spacje końcowe.
 • Nowa opcja środowiska: Obetnij spacje końcowe.
 • Nowa opcja linii poleceń: /TrimTrailingSpaces.

6.2.3 (04.02.2018)

 • Drobne poprawki interfejsu.
 • Drobne poprawki eksportu do plików tekstowych.

6.2.2 (01.02.2018)

 • Drobne poprawki interfejsu.

6.2.1 (31.01.2018)

 • Poprawka eksportu do Xlsx. [Pro]

6.2.0 (29.01.2018)

 • Ulepszenia dialogu eksportu.
 • Drobne poprawki.

6.1.9 (03.01.2018)

 • Automatyczne sprawdzanie nowej wersji.
 • Drobne zmiany.

6.1.8 (07.12.2017)

 • Drobne zmiany i poprawki.

6.1.7 (01.11.2017)

 • Tworzenie schematów dla plików tekstowych i CSV w kodowaniu Unicode.
 • Używanie różnych kodowań podczas eksportowania do plików tekstowych i CSV.

6.1.6 (16.10.2017)

 • Ulepszenia interfejsu.
 • Drobne poprawki.

6.1.5 (01.08.2017)

 • Możliwość eksportowania wielu tabel do jednego pliku XLSX, jedna tabela na arkusz. [Pro]
 • Możliwość eksportowania wielu tabel do jednego pliku SQL. [Pro]

6.1.4 (24.07.2017)

 • Drobne poprawki.

6.1.3 (11.07.2017)

 • Drobne zmiany.

6.1.2 (29.06.2017)

 • Możliwość zmiany specyfikacji SQL dla docelowych kolumn przy eksporcie do baz danych. [Pro]
 • Drobne zmiany.

6.1.1 (31.05.2017)

 • Ulepszenia mapowania typów pól przy eksporcie do formatów Baza Danych i Skypt SQL. [Pro]
 • Rozszerzony format pliku mapowania pól.
 • W oknie eksportowania w sekcji mapowania pól jest teraz możliwe zobaczyć specyfikacje SQL dla docelowych kolumn przy exporcie do formatu Baza Danych.
 • W oknie eksportowania w sekcjach mapowania pól i mapowania tabel dodano narzędzia aby zmienić wielkość liter w nazwach docelowych.

6.1.0 (23.05.2017)

 • Ulepszenia w procedurach eksportu.
 • Ulepszenia w siatkach danych.
 • Nowa opcjia środowiska: Show Memo (long text) data.

6.0.9 (15.05.2017)

 • Ulepszenia w procedurach eksportu.
 • Ulepszenia i drobne poprawki interfejsu.

6.0.8 (06.03.2017)

 • Przy eksportowaniu do skryptu SQL dla baz danych PostgreSQL można wybrać polecenie COPY zamiast INSERT.
 • Możliwość użycia podziałów wierszy w stylu Mac dla tekstowych formatów eksportu.
 • Ulepszenia interfejsu.
 • Drobne zmiany.

6.0.7 (28.12.2016)

 • Ulepszenia eksportu do skryptu SQL i PostgreSQL. [Pro]
 • Drobne zmiany.

6.0.6 (12.12.2016)

 • Ulepszenia interfejsu.
 • Drobne poprawki.

6.0.5 (31.10.2016)

 • Ulepszenia interfejsu.

6.0.4 (12.09.2016)

 • Eksportowanie danych do XLSX. [Pro]
 • Prędkość eksportu wzrosła prawie dwa razy dla większości formatów eksportu.
 • Drobne poprawki w silniku obliczenia wyrażeń.

6.0.3 (04.07.2016)

 • Drobne zmiany w eksporcie do skryptu SQL dla SQL Server. [Pro]
 • Poprawki w eksporcie do PDF.

6.0.2 (06.06.2016)

 • Ulepszenia w siatkach danych.

6.0.1 (11.04.2016)

 • Drobne zmiany w eksporcie do PostgreSQL. [Pro]
 • Drobne poprawki.

6.0.0 (28.03.2016)

 • Nowe formaty eksportu: PDF, SYLK, Excel (OLE), Word (OLE).
 • Możliwość pracy tylko z preferowanymi formatami eksportu.
 • Automatyczne sprawdzanie nowych wersji programu.
 • Ulepszenia w siatkach danych.